P403 - Route Station Details
Print Fare & Schedule
Bus No. P403 Econsave Senai Senai Airport

Econsave Senai


Senai Airport


Taman Impian Senai


Kampung Jaya Sepakat


Skudai Parade


Hub MBIP


Pasar Peladang


Taman Aman


SK Senai


Econsave Senai

P403 First Bus Last Bus Service Frequency (Approx.) Fare (Max)
Econsave Senai 6:00 19:00 - -
Senai Airport 6:00 19:00 - -

TRIP MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
 1 06:00AM 06:00AM 06:00AM 06:00AM 06:00AM 06:00AM 06:00AM
07:00AM 07:00AM 07:00AM 07:00AM 07:00AM 07:00AM 07:00AM
07:30AM 07:30AM 07:30AM 07:30AM 07:30AM 07:30AM 07:30AM
08:30AM 08:30AM 08:30AM 08:30AM 08:30AM 08:30AM 08:30AM
     5 09:30AM 09:30AM 09:30AM 09:30AM 09:30AM 09:30AM 09:30AM
6 10:30AM 10:30AM 10:30AM 10:30AM 10:30AM 10:30AM 10:30AM
7 11:00AM 11:00AM 11:00AM 11:00AM 11:00AM 11:00AM 11:00AM
8 12:00PM 12:00PM 12:00PM 12:00PM 12:00PM 12:00PM 12:00PM
9 01:00PM 01:00PM 01:00PM 01:00PM 12:30PM 01:00PM 01:00PM
10 02:00PM 02:00PM 02:00PM 02:00PM 02:10PM 02:00PM 02:00PM
11 03:00PM 03:00PM 03:00PM 03:00PM 03:10PM 03:00PM 03:00PM
12 04:00PM 04:00PM 04:00PM 04:00PM 04:10PM 04:00PM 04:00PM
13 04:30PM 04:30PM 04:30PM 04:30PM 04:40PM 04:30PM 04:30PM
14 05:30PM 05:30PM 05:30PM 05:30PM 05:40PM 05:30PM 05:30PM
15 06:00PM 06:00PM 06:00PM 06:00PM 06:10PM 06:00PM 06:00PM
16 07:00PM 07:00PM 07:00PM 07:00PM 07:10PM 07:00PM 07:00PM